Vánoce

 Čas předvánoční tradičně již mnoho let věnujeme nácviku koled a vánočních písní na slavnostní půlnoční bohoslužbu v kostele Sv.Jana Křtitele v Počátkách. Navíc v roce 2005 a v roce 2007 jsme nacvičili pro navození vánoční atmosféry své i svých příznivců Živý Betlém. První byl velmi výpravný s velkým obsazením dospělých i dětí, byl uveden v kostele Sv.Jana Křtitele v Počátkách a v Kamenici nad Lipou. Druhý byl poněkud komornější, avšak pro nás cennější, protože ho celý sehrály pouze samy děti. Jednalo se o děti členů našeho spolku. Děti samy zpívaly koledy a také se doprovodily na hudební nástroje. Celý Betlém se setkal s nebývalým úspěchem a byl sehrán hned několikrát a to na Vánočních trzích v Počátkách, na Vánočním vystoupení na ZŠ Otokara Březiny v Počátkách, v kostele Sv. Jana Křtitele v Počátkách a při Vánočním koncertu v obci Veselá.


https://www.ajetodivadlo.webnode.cz/