Opereta je velmi líbivým divadelním projevem

 

 

             
   
Srdce v rákosí
 
   

Je hudebně-dramatický divadelní útvar zábavného rázu, v němž se střídá mluvené slovo se zpěvem. Jedná se vlastně o kombinaci klasické divadelní činohry s operou. Opereta je ve své původní formě v podstatě lehčí a zábavnější opera, jedná se o přímého předchůdce dnešního muzikálu, kterému je také nejvíce podobná. Operety bývají někdy považovány za méně hodnotný umělecký žánr, často s přídechem pokleslé, popřípadě i zastaralé, lidové zábavy.

 
             
    Nicméně i v této hudební oblasti je možno najít velmi podařené kusy, a to jak po hudební, tak i po dramatické stránce. Nehledě na to, že i některé dnes všeobecně uznávané opery byly původně vytvořeny jako operety - např. Smetanova národní opera Prodaná nevěsta, jež byla původně vytvořena jako opereta. V operu byla autorem teprve během doby postupně dotvořena.Vlastní operetní představení velmi často námětově čerpá z činoherního žánru komedie, obvykle se jedná o nějakou jednoduchou komediální hru typu frašky či burlesky, jež byla vhodně hudebně doplněna písněmi a dalšími doprovodnými hudebními skladbami a tanečními čísly.        
             
         

Samotný děj operety pak bývá vhodně schematizován do několika klasických částí (dějství, jednání). Není jednoduché odhadovat budoucí vývoj tohoto zábavného žánru, prozatím se zdá, že jeho vývoj je již definitivně uzavřen. Avšak zdaleka není tento žánr mrtvým, hlavně ochotnické divadelní spolky mají operety již několik desetiletí stále ve svém repertoáru. Jde totiž o vděčné a léty prověřené trháky, které lákají diváky všech generací.

 
   

 

I my jsme sáhli již několikrát po ověřené klasice, a jak zájem diváků napovídá, trefili jsme se zcela přesně. Vždyť operety U svatého Antoníčka 2007, Ostrov milování 2008 nebo Srdce v rákosí 2009 patří k nejnavštěvovanějším. Právě proto vám můžeme už nyní slíbit, že s tímto žánrem se zajisté brzy znovu setkáte.

       

 


https://www.ajetodivadlo.webnode.cz/