O souboru

Jak řekl klasik - na počátku bylo slovo

U nás však na počátku toho všeho byla parta lidí, zamilovaných do divadla, která věděla, že chce být spolu a hrát spolu divadlo, protože jim bylo společně dohromady dobře. Jak prosté! Nebýt toho, že ona parta lidí byla zrovna součástí něčeho, co už divadlem bylo, bohužel divadlem zcela jiným, než si ona parta lidí vysnila......


Chuť být spolu však byla silnější než všechny překážky nám nastolené, ale když se chce, tak všechno jde. A proto v roce 2006 vznikl – zbrusu nový, tradicemi ani konvencemi nezatížený amatérský divadelní spolek POČÁTECKÝ DIVADELNÍ SPOLEK, jako občanské sdružení.

                                                   

Soubor se od té doby rozrůstal a smrskával a zase rozrůstal, sbíral zkušenosti tam i onde, zkoušel a zkoušel a procházel zkouškami - lidskými i divadelními. V jednom jsme ale měli jasno hned od začátku - chceme dát lidem to, co dáváme sami sobě - chuť do života, energii a hlavně SRANDU, tu nejvíce jsme v tom minulém divadle postrádali...


Také jsme se celou dobu soustavně snažili svá divadla zlepšovat a vylepšovat, řkouc, že pokud chceme, aby lidi věřili nám, musíme věřit sami sobě, tedy i svým výkonům na jevišti. Protože, bavíme-li se my, bavíte se i vy, diváci, a my se nemůžeme bavit něčím, do čeho nejdeme naplno.


Takže hrajeme komedie, operety, muzikály pro dospělé a pohádky pro všechny v duchu klasického divadla. Nejenže hrajeme, ale také si troufáme zpívat, trochu tančit a docela se dokážeme vyřádit na kostýmech a kulisách. Prostě nás to baví a budeme rádi, když se budete bavit s námi.

 

Hrajeme po celé Vysočině, ale i dál, zúčastňujeme se festivalů a přehlídek a neodříkáme se i jiným akcím, kde je možno pobavit lidi a trochu obrousit hrany všední realitě. Snažíme se každý rok uvést alespoň jedno, ale spíše dvě premiérová představení. V  roce 2011  došlo ke změně názvu spolku. Přejmenovali jsme se z Počáteckého divadelního spolku na jsme  DIVADELNÍ SPOLEK AJeTo!, čímž se pozměnilo i logo spolku. Pro Vás diváky se změnou názvu nic nemění, ba právě naopak, ještě více se budeme snažit pro Vás připravit originální, jedinečné, vtipné a zajímavé  projekty všeho druhu.

Vždyť AJETO vlastně znamená, že náš spolek je:

  Atraktivní

  Jedinečný

  Efektní

  Talentovaný

  Originální


 


https://www.ajetodivadlo.webnode.cz/